Dofinansowanie z UE

Nieustanny rozwój spółki BIZON był możliwy m.in. dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z Unii Europejskiej. Najistotniejsze inwestycje współfinansowane ze środków europejskich mające wpływ na obecny obraz Spółki to:

W roku 2007:

1. Uruchomienie nowoczesnej wysokowydajnej linii technologicznej do produkcji taśmy wielodrutowej (umowa SPOWKP/2.3/3/14/01387):

Wartość projektu: 3 233 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 250 000,00 PLN

2. Uruchomienie wysokowydajnej sterowanej komputerowo linii technologicznej do produkcji zszywek przemysłowych (umowa SPOWKP/2.3/3/14/01386):

Wartość projektu: 2 537 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 040 000,00 PLN

W roku 2008:

1. Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji drutu cienkiego metoda przeciągania na mokro (umowa SPOWKP/2.3/1/14/01607):

Wartość projektu: 3 175 660,00PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 250 000,00 PLN

2. Uruchomienie wysokowydajnej linii technologicznej do elektrogalwanizowania drutu warstwą cynku (umowa SPOWKP/2.3/1/14/01608):

Wartość projektu: 3 413 560,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 250 000,00 PLN

3. Uruchomienie nowoczesnej technologii produkcji przemysłowych gwoździ łączonych do gwoździarek pneumatycznych (umowa SPOWKP/2.3/1/14/01609):

Wartość projektu: 3 645 360,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 250 000,00 PLN

W 2014 roku:

1. Zrealizowano projekt „Innowacyjna technologia produkcji gwoździ z drutu kształtowego łączonych w zwoje lub płaskie pakiety gwarancją wzrostu konkurencyjności spółki bizon metal” (umowa POIG.04.03.00-00-563/11-00 ):

Wartość projektu: 11 000 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN

2. Zrealizowano projekt „Innowacyjna technologia kształtowania drutu gwarancją innowacyjności zszywki przemysłowej – Grooved Staple” (umowa WND-POIG.04.04.00-14-055/09-00):

Wartość projektu: 24 224 750,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 7 900 150,00 PLN

pl_PLPolski