Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   BIZON INT Sp. z o.o  z siedzibą
Tomice,  05-532 Baniocha; ul. Europejska 4.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora.

1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i celu, na podstawie :

  • Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM  BIZON INT Sp. z o.o  to  dane osobowe zwykłe  są gromadzone w celu obsługi procesu zatrudnienia pracowników BIZON INT Sp. z o.o  , spraw pracowniczych oraz archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia.
  • Jeśli jest Pan/Pani PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA BIZON INT Sp. z o.o  . dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
  • Jeśli jest Pan/Pani KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w sporadycznych przypadkach realizacji zamówień dla osób fizycznych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie na adres: BIZON INT Sp. z o.o siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4. lub e-mailowo na adres: daneosobowebizon@bizea.com.pl
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie Spółki.

pl_PLPolski